Статті


 
 

Непрощение

Может показаться, что Бог требует от нас невозможного. На самом деле Он еще раз подтверждает, что непрощение — это грех и что мы должны позволить Богу простить других так же, как Он простил нас. Господь «не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам» (Пс. 102:10), а мы так редко идем по Его стопам. 

Скачати курсову дипломну Непрощение

Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 803 разів

Неспособность похоронить прошлое

Еще одна проблема, с которой сталкиваются жены неверующих мужей, — это неспособность похоронить прошлое. Эмоции так тесно связаны с сексом! Как же ей забыть все проблемы, нечистоту и мирские законы, которые ее муж привнес в их брак?! Ответ: она не может этого сделать.

Скачати курсову дипломну Неспособность похоронить прошлое

Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 817 разів

Підготовка та порядок захисту дипломної роботи бакалаврів

Згідно з Положенням про організацію дипломного проектування та державної атестації студентів НТУУ «КПІ» допуск до захисту дипломної роботи у ДЕК здійснюється завідувачем кафедри, який приймає позитивне рішення на основі підсумків попереднього захисту роботи [7]. Допуск підтверджується візою завідувача кафедри на титульному аркуші пояснювальної записки. Дипломна робота, в якій виявлено принципові недоліки та суттєві відхилення від вимог державних стандартів, до захисту в ДЕК не допускаються [7].

Скачати курсову дипломну Підготовка та порядок захисту дипломної роботи бакалаврів

Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 2620 разів

Структура, зміст і обсяг дипломної роботи бакалаврів

Структура, зміст і обсяг дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Скачати курсову дипломну Структура, зміст і обсяг дипломної роботи бакалаврів

Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 3478 разів

Тематика дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Теми дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» мають формуватися відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалаврів за напрямом «Менеджмент» з урахуванням професійного спрямування «Менеджмент організацій та адміністрування»; наукових досліджень, які виконуються викладачами кафедри менеджменту, а також на замовлення підприємств і організацій за умови укладення відповідних договорів - у межах професійного спрямування випускника.

Скачати курсову дипломну Тематика дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

Дата публікації: 22.03.2012
Прочитано: 1085 разів
 
 
Всього 3059 на 612 сторінках по 5 на кожній сторінці
[<<] [ 1 | ... | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | ... | 612 ] [>>]
 
 
 
http://www.ry-diploma.com/

Этот важный интернет-сайт , он описывает в статьях про автоматический полив киев http://avtomaticheskij-poliv.com.ua/
Был найден мной классный web-сайт , он рассказывает про проектирование системы полива.