.

Орієнтована тематика магістерських робіт (проектів)
1.    Розробка системи управління проектами впровадження нової технології виготовлення продукції
2.    Характеристика системи стратегічного управління інноваційним розвитком організації
3.    Управління інноваційним потенціалом організації та шляхи його вдосконалення.
4.    Методи оцінювання і напрями підвищення інноваційного потенціалу організації
5.    Інноваційна політика організації та шляхи її вдосконалення
6.    Організація інноваційного управління підприємством
7.    Стратегія розвитку інноваційного потенціалу організації
8.    Дослідження стратегічних альтернатив інноваційного розвитку організації
9.    Оцінювання і відбір стратегічних інноваційних проектів розвитку організації
10.    Вибір оптимальної організаційної форми інноваційного підприємства
11.    Стимулювання продуктивності персоналу як складова інноваційної політики підприємств
12.    Обґрунтування інноваційної програми розвитку організації
13.    Ефективність інноваційної діяльності: поняття, методи оцінювання, шляхи підвищення
14.    Дослідження впливу інновації на кінцеві результаті діяльності організації
15.    Особливості управління організаційними (ринковими) інноваціями
16.    Особливості програмно-цільового управління в системі державного регулювання інноваційної діяльності
17.    Стратегічне планування інноваційного розвитку на підприємстві.
18.    Маркетингове регулювання інноваційного процесу.
19.    Управління конкурентоспроможності інноваційної продукції.
20.    Формування інноваційної програми діяльності підприємства.
21.    Формування комплексу інноваційних заходів підприємства.
22.    Управління персоналом на інноваційно розвинутому підприємстві.
23.    Управління прибутковістю підприємства.
24.    Управління конкурентоспроможністю підприємства.
25.    Обґрунтування стратегічного вибору розвитку підприємства.
26.    Стратегічне планування на підприємстві.
27.    Методи аналізу та прогнозування середовища організації.
28.    Формування загально конкурентної стратегії фірми.
32.    Управління інноваційною діяльністю підприємства.
33.    Стратегічне управління розвитком підприємства.
34.    Проект інжинірингового розвитку приватного підприємства в умовах адаптації до ринку.
35.    Нововведення в управлінні акціонерним товариством на етапі становлення ринкових відносин.
36.    Обґрунтування доцільності наукового забезпечення економічної діяльності організації.
37.    Дослідження перспектив розвитку інжинірингової діяльності підприємства.
38.    Розробка методів організації інноваційного процесу на підприємстві.
39.    Розробка організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства.
40.    Прогнозування і планування інноваційної діяльності підприємства.
41.    Організація управління інноваційними програмами на підприємстві.
42.    Управління ризиками в інноваційній діяльності підприємства.
43.    Формування інноваційної культури на підприємстві.
44.    Розробка організаційно-економічного механізму фінансування інновацій на підприємств.
45.    Розробка державного регулювання інноваційної діяльності.
46.    Інноваційний потенціал фірми – вдосконалення форм і методів його реалізації на підприємстві.
47.    Вдосконалення регіонального регулювання інноваційних процесів.
48.    Вдосконалення інноваційно-інвестиційної політики регіонального розвитку.
49.    Формування інноваційно-інвестиційного потенціалу регіону і пріоритети його використання.
50.    Вдосконалення стимулювання інноваційно-інвестиційної активності в регіоні.
51.    Вдосконалення бізнес-планування інноваційної діяльності підприємства.
52.    Інноваційний проект як основний напрямок стратегічного розвитку підприємства.
53.    Особливості інвестування інноваційними проектами.
54.    Системний підхід до оцінки ефективності реалізації інноваційних проектів.
55.    Методи вибору та реалізації нововведень.
56.    Обґрунтування стратегії інноваційно-технічного розвитку виробництва і механізм його реалізації.
57.    Шляхи підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємства.
58.    Стратегія розробки нових товарів на підприємстві виробничої сфери.
59.    Управління розробкою та впровадженням науково-технічних нововведень.
60.    Обґрунтування виведення нової продукції на ринок і механізмів її реалізації.
61.    Управління процесами освоєння нової продукції.
62.    Інновації в організації управлінських структур підприємства.
63.    Інноваційна стратегія підприємства у формуванні конкурентоспроможного портфеля.
64.    Впровадження сучасних моделей управління якістю інноваційної діяльності підприємства. доставки товара из США - это очень хороший способ сэкономить Ваши деньги
65.    Технополіс як прогресивна форма організації виробництва.
66.    Реструктуризація підприємства.Дата публікації: 15.02.2013
Прочитано: 831 разів
 
 
 
 
купить диплом в Иваново

www.honda.ua/cars/civic_sedan_2013/opisanie_modeli/

создание веб сайта