.

ќр≥Їнтована тематика маг≥стерських роб≥т (проект≥в)
1.    –озробка системи управл≥нн€ проектами впровадженн€ новоњ технолог≥њ виготовленн€ продукц≥њ
2.    ’арактеристика системи стратег≥чного управл≥нн€ ≥нновац≥йним розвитком орган≥зац≥њ
3.    ”правл≥нн€ ≥нновац≥йним потенц≥алом орган≥зац≥њ та шл€хи його вдосконаленн€.
4.    ћетоди оц≥нюванн€ ≥ напр€ми п≥двищенн€ ≥нновац≥йного потенц≥алу орган≥зац≥њ
5.    ≤нновац≥йна пол≥тика орган≥зац≥њ та шл€хи њњ вдосконаленн€
6.    ќрган≥зац≥€ ≥нновац≥йного управл≥нн€ п≥дприЇмством
7.    —тратег≥€ розвитку ≥нновац≥йного потенц≥алу орган≥зац≥њ
8.    ƒосл≥дженн€ стратег≥чних альтернатив ≥нновац≥йного розвитку орган≥зац≥њ
9.    ќц≥нюванн€ ≥ в≥дб≥р стратег≥чних ≥нновац≥йних проект≥в розвитку орган≥зац≥њ
10.    ¬иб≥р оптимальноњ орган≥зац≥йноњ форми ≥нновац≥йного п≥дприЇмства
11.    —тимулюванн€ продуктивност≥ персоналу €к складова ≥нновац≥йноњ пол≥тики п≥дприЇмств
12.    ќбірунтуванн€ ≥нновац≥йноњ програми розвитку орган≥зац≥њ
13.    ≈фективн≥сть ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥: пон€тт€, методи оц≥нюванн€, шл€хи п≥двищенн€
14.    ƒосл≥дженн€ впливу ≥нновац≥њ на к≥нцев≥ результат≥ д≥€льност≥ орган≥зац≥њ
15.    ќсобливост≥ управл≥нн€ орган≥зац≥йними (ринковими) ≥нновац≥€ми
16.    ќсобливост≥ програмно-ц≥льового управл≥нн€ в систем≥ державного регулюванн€ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥
17.    —тратег≥чне плануванн€ ≥нновац≥йного розвитку на п≥дприЇмств≥.
18.    ћаркетингове регулюванн€ ≥нновац≥йного процесу.
19.    ”правл≥нн€ конкурентоспроможност≥ ≥нновац≥йноњ продукц≥њ.
20.    ‘ормуванн€ ≥нновац≥йноњ програми д≥€льност≥ п≥дприЇмства.
21.    ‘ормуванн€ комплексу ≥нновац≥йних заход≥в п≥дприЇмства.
22.    ”правл≥нн€ персоналом на ≥нновац≥йно розвинутому п≥дприЇмств≥.
23.    ”правл≥нн€ прибутков≥стю п≥дприЇмства.
24.    ”правл≥нн€ конкурентоспроможн≥стю п≥дприЇмства.
25.    ќбірунтуванн€ стратег≥чного вибору розвитку п≥дприЇмства.
26.    —тратег≥чне плануванн€ на п≥дприЇмств≥.
27.    ћетоди анал≥зу та прогнозуванн€ середовища орган≥зац≥њ.
28.    ‘ормуванн€ загально конкурентноњ стратег≥њ ф≥рми.
32.    ”правл≥нн€ ≥нновац≥йною д≥€льн≥стю п≥дприЇмства.
33.    —тратег≥чне управл≥нн€ розвитком п≥дприЇмства.
34.    ѕроект ≥нжин≥рингового розвитку приватного п≥дприЇмства в умовах адаптац≥њ до ринку.
35.    Ќововведенн€ в управл≥нн≥ акц≥онерним товариством на етап≥ становленн€ ринкових в≥дносин.
36.    ќбірунтуванн€ доц≥льност≥ наукового забезпеченн€ економ≥чноњ д≥€льност≥ орган≥зац≥њ.
37.    ƒосл≥дженн€ перспектив розвитку ≥нжин≥ринговоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.
38.    –озробка метод≥в орган≥зац≥њ ≥нновац≥йного процесу на п≥дприЇмств≥.
39.    –озробка орган≥зац≥йно-економ≥чного механ≥зму управл≥нн€ ≥нновац≥йним розвитком п≥дприЇмства.
40.    ѕрогнозуванн€ ≥ плануванн€ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.
41.    ќрган≥зац≥€ управл≥нн€ ≥нновац≥йними програмами на п≥дприЇмств≥.
42.    ”правл≥нн€ ризиками в ≥нновац≥йн≥й д≥€льност≥ п≥дприЇмства.
43.    ‘ормуванн€ ≥нновац≥йноњ культури на п≥дприЇмств≥.
44.    –озробка орган≥зац≥йно-економ≥чного механ≥зму ф≥нансуванн€ ≥нновац≥й на п≥дприЇмств.
45.    –озробка державного регулюванн€ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥.
46.    ≤нновац≥йний потенц≥ал ф≥рми – вдосконаленн€ форм ≥ метод≥в його реал≥зац≥њ на п≥дприЇмств≥.
47.    ¬досконаленн€ рег≥онального регулюванн€ ≥нновац≥йних процес≥в.
48.    ¬досконаленн€ ≥нновац≥йно-≥нвестиц≥йноњ пол≥тики рег≥онального розвитку.
49.    ‘ормуванн€ ≥нновац≥йно-≥нвестиц≥йного потенц≥алу рег≥ону ≥ пр≥оритети його використанн€.
50.    ¬досконаленн€ стимулюванн€ ≥нновац≥йно-≥нвестиц≥йноњ активност≥ в рег≥он≥.
51.    ¬досконаленн€ б≥знес-плануванн€ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.
52.    ≤нновац≥йний проект €к основний напр€мок стратег≥чного розвитку п≥дприЇмства.
53.    ќсобливост≥ ≥нвестуванн€ ≥нновац≥йними проектами.
54.    —истемний п≥дх≥д до оц≥нки ефективност≥ реал≥зац≥њ ≥нновац≥йних проект≥в.
55.    ћетоди вибору та реал≥зац≥њ нововведень.
56.    ќбірунтуванн€ стратег≥њ ≥нновац≥йно-техн≥чного розвитку виробництва ≥ механ≥зм його реал≥зац≥њ.
57.    Ўл€хи п≥двищенн€ ефективност≥ ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.
58.    —тратег≥€ розробки нових товар≥в на п≥дприЇмств≥ виробничоњ сфери.
59.    ”правл≥нн€ розробкою та впровадженн€м науково-техн≥чних нововведень.
60.    ќбірунтуванн€ виведенн€ новоњ продукц≥њ на ринок ≥ механ≥зм≥в њњ реал≥зац≥њ.
61.    ”правл≥нн€ процесами освоЇнн€ новоњ продукц≥њ.
62.    ≤нновац≥њ в орган≥зац≥њ управл≥нських структур п≥дприЇмства.
63.    ≤нновац≥йна стратег≥€ п≥дприЇмства у формуванн≥ конкурентоспроможного портфел€.
64.    ¬провадженн€ сучасних моделей управл≥нн€ €к≥стю ≥нновац≥йноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. - это очень хороший способ сэкономить ¬аши деньги
65.    “ехнопол≥с €к прогресивна форма орган≥зац≥њ виробництва.
66.    –еструктуризац≥€ п≥дприЇмства.ƒата публ≥кац≥њ: 15.02.2013
ѕрочитано: 766 раз≥в
 
 
 
 
–Ї—Г–њ–Є—В—М –і–Є–њ–ї–Њ–Љ –≤ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Њ

www.honda.ua/cars/civic_sedan_2013/opisanie_modeli/

—Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–µ –≤–µ–± —Б–∞–є—В–∞