Формування та розвиток українсько-польського міждержавного партнерства

Формування та розвиток українсько-польського міждержавного партнерства

Дипломна робота
2012
 
ПЛАН
ВСТУП………………………………………………………………………………3
РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО МІЖДЕРЖАВНОГО ПАРТНЕРСТВА…………………………………………….9
1.1.    Передумови, становлення та розвиток дипломатичних та політичних зв’язків між Республікою Польща та Україною на початку 90-х рр. ХХ ст…………………………………………………………………...…………..9
1.2.    Особливості українсько-польського стратегічного партнерства………...16
1.3.    Приорітети  українсько-польських стосунків на сучасному етапі……….22
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДВОХСТОРОННЬОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ РЕСПУБЛІКОЮ ПОЛЬЩА ТА УКРАЇНОЮ……31
2.1 Економічне партнерство України та Польщі…………………………………31
2.2. Українсько – польське регіональне співробітництво………………………..38
2.3. Гуманітарний напрямок в україно-польських відносинах………………….46
3. УЧАСТЬ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ У БАГАТОСТОРОННІЙ МІЖНАРОДНІЙ СПІВПРАЦІ……………………………………………………….………………..55
3.1. Місце України та Польщі у системі європейської безпеки…………………55
3.2. Співпраця України та Республіки Польща в рамках НАТО………………..63
3.3. Членство Польщі в ЄС та його вплив на розвиток українсько-польських стосунків…………………………………………………………………………….69
ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………..78ВИСНОВКИ
Польща і Україна належать до числа важливих учасників сучасних європейських відносин, і це є одним із ключових факторів, що визначають шляхи геополітичної трансформації в Центрально-Східній Європі.  Українсько-польським відносинам уже протягом тривалого часу притаманні такі риси, як стабільність, прогрес і динамізм. Розвиток добросусідського співробітництва та скоординована взаємопідтримка на міжнародній арені зробили їх зразком взаємовідносин серед країн ЦСЄ, тому стосунки між Україною і Польщею – це особливий випадок співробітництва між новими незалежними державами і їх безпосередніми сусідами.
Отже, починаючи з другої половини 1990-х рр. ХХ ст., українсько-польські стосунки починають активно розвиватися у політичній, економічній та безпековій сфері. У 1992 р. між Україною та Польщею підписується двостронній договір  «Про добросусідство дружбу та співробітництво», що стає першим договором між офіційною владою обох держав.
У середині 90-х рр. ХХ ст. українсько-польські дипломатичні та політичні відносини починаються трансформуватися у відносини стратегічного партнерства. Державне керівництво України і Польщі приходять до переконання, що забезпечення національних інтересів обома державами, збереження необхідного рівня регіональної і загальноєвропейської безпеки є можливим за умови дотримання тісних взаємин між двома державами та проведення спільного зовнішньополітичного курсу на стратегічне партнерство.
У 1999 р. Польща вступає в НАТО, що значно сприяє налагодженню військово-політичної співпраці України та НАТО.
З 2004 року Польща стала найближчою до України державою – членом ЄС . На цьому етапі остаточно формується роль Варшави як одного з найважливіших партнерів України на міжнародній арені, «провідника» євроатлантичних і європейських інтеграційних прагнень нашої держави. Саме Польща була ініціатором програми у сфері поглиблення східного напрямку політики ЄС «Східне партнерство», що позитивно вплинуло на загальний стан україно-польських стосунків.
Із розвитком стратегічного партнерства між Україною та Польщею значно посилюється двостороннє економічне співробітництво обох держав. Відбувається значне посилення торгового обміну між двома державами. Оцінюючи сучасний стан польсько-українських міждержавних торгово-економічних відносин, можна зазначити, що вони розвиваються на високому рівні. Обсяги  інвестиційного капіталу з Польщі до України складають сьогодні 20% від загального обсягу іноземних інвестицій в Україну.
Відбувається активне транскордонне (міжргіональне) співробітництво. Це сприяло тому що деякі регіони Польщі та України увійшли до складу Єврорегіонів «Буг» та «Карпати», які, однак досі потребують реформування. Проте, на українсько-польському кордоні втілюється безліч проектів транскордонного значення, відкриваються нові пропускні пункти, що сприяє налагодженню українсько-польського співробітництва у цій сфері.  
Безпосередній вплив на економічну й політичну стабільність міждержавних відносин здійснюють такі чинники взаємин двох держав як сфера міграції, туристичне, наукове та культурне співробітництво .
Саме співробітництво в галузі культури є одним з критеріїв визначення стану стосунків обох держав. Найвизначнішим показником культурного співробітництва був «Рік Польщі в Україні» (2004) та «Рік України в Польщі» (2005).
Важливою  подією у розвитку україно-польських відносин також стало спільне проведення євро чемпіонату з футболу «Євро-2012».
 На нинішньому етапі ключовими напрямками співпраці для обох країн є реформування, розширення економічних контактів між державами, інвестиційна співпраця обох країн, підтримка Польщі у питаннях інтеграції України в європейську спільноту та скасування візового режиму для українців з країнами ЄС, посилення захисту їх прав та інтересів.
На сучасні польсько-українські відносини вплинула і складна політична й економічна ситуація. У 2010 р. відбулася кардинальна корекція зовнішньополітичного курсу України.    З прийняттям закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 20 липня 2010 року на законодавчому рівні закріплений позаблоковий статус держави, знята перспектива вступу до НАТО, а домінуючим у зовнішній політиці став російський вектор.
    Серед стратегічних партнерів України Польща не згадується, а розглядається лише в контексті співпраці з ЄС, що значною мірою вплинуло на похолодання відносин.
Якщо говорити про перспективи україно-польських взаємин, то, на мою думку, в першу чергу,  вони будуть залежати від позицій та політичної волі керівників обох держав, їхнього бачення подальшої співпраці та готовності підтримувати східноєвропейський діалог.
 
 
купить диплом в Смоленске

poliv.ua/tovary/oborudovanie-dlya-sistem-avtomaticheskogo-poliva/datchiki

www.agroxy.com