Обєкт оподаткування податком на прибуток підприємства

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 6
1.1 Поняття та роль податку на прибуток підприємств в податковій системі України 6
1.2 Законодавче визначення платника податку на прибуток 10

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО РОЗРАХУНКУ ЗГІДНО НОВОГО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ 13
2.1 Поняття та розрахунок доходів 13
2.2 Витрати: поняття та особливості розрахунку 21

ВИСНОВКИ 36
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Нормативно-правові акти 

1. Загальний Класифікатор «Галузі народного господарства України” від 24.01.94. – № 21.
2. Закон України «Про оподаткування доходів підприємств і організацій» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992 зі змінами та доповненнями від 01.02.1994. – № 23. – 233 с. – (втратив чинність)
3. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995 зі змінами та доповненнями від 22.12.2010. – № 4. – (втратив чинність)
4. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003 зі змінами та доповненнями від 08.07.2011. – № 47-48. – 372 с.
5. Закон України «Про пенсійне забезпечення» / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992 зі змінами та доповненнями від 08.07.2011. – № 3. – 535 с.
6. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»1999 зі змінами та доповненнями від 14.04.2009. – № 45. – 397 с.
7. Податковий Кодекс України / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011 зі змінами та доповненнями від 23.02.2012. – № 13-14. – 112 с.

Статті та навчальні посібники

8. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. Навчальний посібник / За заг. ред. Базилевича В. Д. – К.: Атіка, 2006. – 368 с.
9. Воронова Л.К. Фінансове право / Л.К. Воронова – Х.: Фірма “Консули”, 2007. – 415 с.
10. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права: Навч. посіб. – 3-тє вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 302 с.
11. Пирожков С.І., Сухоруков А.І., Григоренко О.В. Фінансова політика в Україні та Російський Федерації: порівняння, досвід, проблеми; Монографія / За ред. А.І. Сухорукова – К.: МІУРВ, 2007. – 140 с.
12. Полозенко Д.В. Фінансова політика перехідної економіки // Фінанси України. – № 8. – 2008. – С. 3-11.
13. Романенко О.Р. Фінанси / О.Р. Романенко. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 518 с. 
 
РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕ

agroxy.com/

Этот авторитетный сайт про направление уборка территории.