.

Методика викладання уроків трудового навчання в 1 класі на тему Подарунки до зимових свят

ЗМІСТ

ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ    6
1.1 Предмет трудового навчання та його роль в початкових класах    6
1.2 Міжпредметні зв’язки на уроках трудового навчання    8
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ УРОКУ З ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ НА ТЕМУ „ПОДАРУНКИ ТА СУВЕНІРИ ДО ЗИМОВИХ СВЯТ”    14
2.1 Зміст роботи вчителя у процесі планування та підготовки до
занять    14
2.2 Розгорнутий план-конспект уроку „Виготовлення новорічної напівмаски”    16
ВИСНОВКИ    22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    24
ДОДАТКИ    27
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.    Антонов Т.М. Научно-педагогическое обоснование системы трудового обучения в начальной школе. - К.: Освіта, 1994. - 271 с.
2.    Баранов О.В. Наступність трудового навчання і фізики як фактор здійснення міжпредметних зв’язків. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – Вип.3.16 – 18 с.
3.    Божович А.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с.
4.    Букач М. Умови підвищення виховних можливостей дитячої праці. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – Вип. 3.21-22с.
5.    Ведмеденко Д.В., Шаплавський М.В. Виховання у дітей молодшого шкільного віку інтересу до трудової діяльності. - Чернігів, 2003. - 80 с.
6.    Веремійчик І.М. Трудове навчання. – К.: ЗАТ „Книга”,  2005. – 113 с.
7.    Горлач М.І. Трудова освіта і виховання учнів. - К.: Радянська школа, 1989. - 124 с.
8.    Гуревич Р., Коломієць Д. Математика і фізика на уроках трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – Вип. 1
9.    Денисенко Л., Левченко Г. Про нові експериментальні програми з трудового навчання для 5 – 9 класів. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001.- Вип.2 44 – 54 с.
10.    Зайцева О. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів школи у процесі трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – Вип.1 5 – 8 с.
11.    Коменський Я.А. Великая дидактика избр. пед. соч.- М.: Учпедгиз.,1995. – с 72.
12.    Луткова Л.В. Совершенствование дидактической системы трудового обучения школьников 1-4 классов. - К., 1981. - 124 с.
13.    Мірошник З. Формування Я-концепції молодшого школяра в умовах особистісно-орієнтованого навчання // Мандрівець. - 2003. - №4. - С.58-60.
14.    Одинець Н. Нова навчальна програма. Якою їй бути? //Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – Вип. 3 10 – 13 с.
15.    Осинов О. Створення та використання демонстраційної наочності на уроках трудового навчання. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1999. – Вип. 2 35 – 39 с.
16.    Перевертень Г.І. Програма з трудового навчання для 1-4 класів // Поч. школа. - 1991. - №7. - С.46-47.
17.    Стахів Л. Роль праці в моральному вихованні особистості // Рідна школа. - 2004. - №5. - С.56-58.
18.    Терещук А. Гурткова робота з трудового навчання як засіб виховання національної самосвідомості. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – Вип. 2 37 – 39 с.
19.    Титаренко Н. Роль сім’ї і школи у трудовому вихованні дітей (З досвіду роботи) // Початкова школа. - 2003. - №3. - С.53-54
20.    Туташинський В. Наочні посібники для трудового навчання та вимоги до них. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. – Вип. 4 37 – 40 с.
21.    Тхоржевский Д.А. Дидактика трудового обучения. - К., 1992. - 224 с.
22.    Тхоржевський Д.А. Концепція “Трудове навчання” у 12-річній загальньоосвітній школі. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2001. – Вип. 23 – 5 с.
23.    Ушинський К.Д. Человек как предмет воспитания.(Опыт педагогической антропологии).–М-Л.:Изд–во АПН РСФСР 1950 – Т.8.- с. 251.
24.    Федорова В.Н. Дидактическое значение взаимосвязей школьных естественноучных дисциплин.// Межпредметные связи в преподавании основ наук в школе.- Челябинск, 1973.- с. 5-22.
25.    Цына А.Ю. Педагогическое обоснование системы общетрудовых знаний и умений учащихся 1-4 классов. - К., 1997. - 122с.
26.    Чернышенко И.Д. Трудовое воспитание школьников. - М.: Просвещение, 1991. - 181 с.
27.    Чупилко Г. Усна народна творчість на уроках праці. // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2000. – Вип. 2 13 – 16 с.     


 
 
купить диплом в Ельце

novadoba.com.ua