.

Зміст та види самостійної роботи на уроках мови, читання в початкових класах

Зміст

Вступ    3
Розділ І. Проблема розвитку пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів    6
1.1 Історія теорії розвитку самостійності учнів    6
1.2 Пізнавальний інтерес як мотивація самостійної роботи учнів    13
Розділ ІІ Самостійна робота на уроках мови та читання в початкових класах    21
2.1 Особливості організація самостійної роботи в навчальному процесі початкової школи    21
2.2 Особливості та види самостійної роботи в початкових класах    27
Висновки    33
Список використаних джерел та літератури    35
Список використаних джерел та літератури


1.    Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. – М., 1984. - С. 71.
2.    Александров А. Й. Самостоятельная работа учащихся при изучении истории. – М., 1964. - С.63.
3.    Баєв Б.Ф. Психологія навчання. – К., 1994. - С.59-61.
4.    Бондарчук Л.І. Методику підказує текст // Укр.мова і літ. в школі. – 1992. – №2. – С. 4 – 6.
5.    Глазова О., Косян Т. Навчальні перекази // Дивослово. – 1997. – №7. – С. 33 – 36.
6.    Гринас М. Робота над текстом на уроках української мови у 4 – 5 класах. – К.: Рад. шк., 1988. – 137 с.
7.    Давыдов В.В. Виды обобщения в обучении. – М., 1972. - С.269.
8.    Дайри Н.Г. Как подготовить урок истории. – М., 1969. - С.26-28.
9.    Донской Г.М. Задание для самостоятельной работы по истории. – М., 1983. - С.46.
10.    Ковальчук О. Виховання в учнів відчуття тексту // Дивослово. – 1996. – №5-6. – С. 18 – 20.
11.    Крутецький В.А. Формування і розвиток здібностей учнів. // Рад. школа. -  1972. - № 4.
12.    Лазебник Ю. Спілкування текстом // Мовознавство. – 1995. – №1. – С. 78 – 85.
13.    Лернер І.Я. Розвиток мислення учнів в процесі навчання. – М., 1982. - С. 23.
14.    Майборода В.К. Самостійна робота з історії учнів 3-4-х кл. – К., 1975. - С.30.
15.    Мельничайко В.Я. Дидактичні можливості переказів-мініатюр // Дивослово. – 1995. – №9. – С. 31 – 33.
16.    Пентилюк М.І. Аналіз тексту на уроках мови // Дивослово. – 1999. – №3. – С. 21 – 23.
17.    Пидкасистый П.Й. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении. М., 1980. - С.23.
18.    Піддубний М.А. Розвиток зв’язного мовлення // Укр. мова і літ. в шк. – 1991. – №4. – С. 18 – 20.
19.    Плівчук К. Урок розвитку зв’язного мовлення // Дивослово. – 1997. – №2. – С. 25 – 28.
20.    Пометун Е.И. Познавательная самостоятельность в работе над понятиями. Преподавание истории в школе,. 1986. - № 2.
21.    Рінберг В.Л., Усатеко Т.П. Текст і навчання зв’язного мовлення // Укр. мова і літ. в шк. – 1989. – №2. – С. 56 – 59.
22.    Семченко М.Т. Розвиток усного та писемного мовлення. – К., 1986. – 232 с.
23.    Фридман Л.М. Изучение личности учащихся и ученических коллективов. – М., 1989. - С.79,85.
24.    Цінько С. Критерії відбору текстів для сприймання учнями на слух // Укр. мова і літ. в шк. – 2000. – №4. – С. 11 – 14.


 
 
top-obzor.com/obzor-flagmana-samsung-galaxy-s7-sm-g930/

источник top-obzor.com

www.agroxy.com/prodat/proso-136/vinnitskaya-obl