.

Гендерні ролі у комедії В.Шекспіра Як Вам це подобається

Зміст

ВСТУП…………………………………………………………….....3

Розділ 1 Становлення теорії гендеру...................6

1.1 Феміністична критика....................................6
1.2 Гендерні ролі та стереотипи...........................8


Розділ 2 Аналіз соціальних ролей жінок і чоловіків в епоху Відродження………………………………………………….12

2.1 Схожість та відмінність рис героїв протилежних статей у комедії....................................................................................................12
2.2 Розподіл гендерних ролей ...........................................................16

ВИСНОВКИ…………………………………………………………..21

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..22

ДОДАТКИ…………………………………………………………….24
Висновки
Отже, у першому розділі подається теоретичний матеріал щодо встанавлення гендеру, поняття, що таке феміністична критика, та детально розглядаються гендерні ролі та стереотипи. В другому розділі, з допомогою попереднього теоретичного матеріалу, проводиться аналіз комедії В.Шекспіра «Як Вам це подобаєтьчя» методами гендерного аналізу та феміністичної критики. Перш за все варто зазначити, що В.Шекспір підтвердив, що гендерні ролі, виконання яких очікується від жінок чи чоловіків, суттєво диференціюються класовою, расовою, расово-етнічною, віковою, регіональною належністю людини. Гендерні відносини, статусно-рольова взаємодія між індивідами має об’єктивно-суб’єктивний характер. В.Шекспір на прикладі образів Розалінди та Орландо показує, що поняття «гендер» є незалежне від статі, «чоловік» і «чоловічий» можуть відображати і жіноче тіло, і чоловіче, а «жінка» та «жіночна» - також можуть позначати чоловіче та жіноче тіло (Дж.Батлер). Такий висновок має досить практичну цінність для літературознавців, що досліджують проблематику гендеру, адже на сьогоднішній день, наукових досліджень в цій сфері творів доби Ренесансу можна порахувати на пальцях.
Проблема гендеру є досить актуальною на сьогоднішній день, проте мало дослідженною, тому результати аналізу комедії В.Шекспіра «Як Вам це подобається» можуть послужити певною базою для подальшого вивчення гендеру у літературі доби Ренесансу.


Список використаної літератури

1.    Агеєва В. Філософія жіночого існування // Бовуар Сімона де. Друга стать / Перекл. з французької Н.Воробйової, П.Воробйова, Я.Собко: В 2 т. Том 1. – К.: Основи, 1994. – С.5-21.
2.    Жеребкіна І. Феміністська теорія 90-х років: проблеми та парадокси репрезентації жіночої суб’єктивності // Філософська думка. – 2000. – №6. – С.56-71.
3.    Н.В Зборовська Психоаналіз і літературознавство., К., Академвидав, 2003.
4.    Основи теорії гендеру: Навчальний посібник / Відпов. ред. М.М. Скорик. – К.: "К.І.С.", 2004. – 536 с.
5.    С.Павличко Фемінізм., К, - Основи, 2002
6.    СПб.: Алтея, 2004. – 298 с.
7.    Гендерная интеграция: Возможности и пределы социальных инноваций / Ред.-сост. О.Б. Свинская, Е.В. Кочкина, Л.Н. Федорова. –
8.    Айзестан З. Экспорт феминизма Севера и Запада// Гендерные исследования. Харьков: ХЦГИ.- 1998. - №1.
9.    Батлер Дж. Гендерное беспокойство. – 1995.
10.    Берн Ш. Гендерная психология. - СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. - 320 с.
11.    В процессе феминистического исследования. – Л., 1981.
12.    Женщина. Гендер. Культура. – М.: МЦГИ, 1999.
13.    A Handbook of Critical Approaches to Literature, Second Edition by Harper R Row, 1979.
14.    Anson, 0., Levenson, A., & Bonneh, D. Y. (1990). Gender and health on the kibbutz. Sex Roles, 22,213-236.
15.    Beauvais, C., & Spence, J. (1987). Gender, prejudice, and categorization. Sex Roles, 16, 89-100.
16.    Fumham, A., & Singh, A. (1986). Memory for information about sex differences. Sex Roles, 15,479-486.
Texts and Contexts: Writing about Literature with Critical Theory by Harper Collins College Publishers, 1994


 
 
У нашей фирмы интересный веб сайт про направление круассаны французские https://cafemarseille.com.ua/ru/croissant/