.

Стильові особливості американської поезії другої половини 20 століття

ЗМІСТ

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1  ПРОБЛЕМАТИКА  АМЕРИКАНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ НА ПРИКЛАДІ  ПРЕДСТАВНИКІВ „НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ШКОЛИ” ТА „НЬЮ-ЙОРКСЬКОЇ ГРУПИ”....................................................................................................................9
1.1 Життєвий та творчий шлях поетів Нью-Йоркської школи та Нью-Йоркської групи.........................................................................................9
1.2 Вплив сучасних філософських течій на змістове навантаження творів представників Нью-Йоркської школи та Нью-Йоркської групи......................11
1.2.1 Філософські проблеми буття у творчості Френка О’Гари............12
1.2.2 Тема мінливості як провідна ідея творів Джона Ешбері.....14
1.2.3 Тема „ніщоти” у творчості Юрія Тарнавського...................17
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ СТИЛЮ, МОВНИХ ЗАСОБІВ ЗМІСТОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЕЗІЇ..........................................................................................25
2.1 Структура та елементи внутрішньої форми поезії Джона Ешбері...25
2.2  Модернізація форми сестіни...............................................................28
2.3 Роль останніх слів у семантичних та контекстуальних варіюваннях............................................................................................................33
2.4 Засоби увиразнення письма у поезії Ю.Тарнавського......................37
ВИСНОВКИ...........................................................................................................48
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.......................................................51
ДОДАТКИ..............................................................................................................53
 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Астаф’єв О. Поети “Нью-Йоркської групи”. – Ніжин. 1995
2.    Бойчук Б. Поезії про ніщо та інші поезії  на цю саму тему. – “Сучасність”-№7-8.-1971
3.    Бондаренко А. Міфософія актуального життєвого простору в художньому мово мисленні Ю.Тарнавського. –“Слово і час” -№7.-2002
4.    Еліот.Т.С. Музика поезії.//Антологія світової літературної критичної думки 20 ст. за ред. М.Зубрицької. – Львів:Літопис.-1996
5.    Зарубіжна філософія 20 століття /Під ред. Г.І.Волинки.-К.:Фірма “Довіра”,1993.-Кн.6
6.    Зелінська Л. Екзистенційна модель „Драми Чоловіка”: проблема катарсису у творчості Ю. Тарнавського - рукопис
7.    Історія української літератури 20 століття.: Підручник за ред.В.Г.Дончика.-К.,1998
8.    Остапчук Т. Екзистенціалізм як домінанта творчості Ю.Тарнавського.-“Слово і час”.-№7.-2002
9.    Потебня О. Естетика та поетика слова. – К.”Мистецтво” - 1985
10.     Рубчак Б. Поезія анти поезії.-Загальні обриси поезії Ю.Тарнавського.-“Сучасність”.-№4.-1968
11.     Сартр Ж.-П. Нудота. Мур. Слова.-К.,1993
12.     Сорока М. Інтертекстуальність поезії Ю.Тарнавського.-“Слово і час”.-№7.-2002
13.     Тарнавський Ю. Дещо про “Поезії про ніщо”.-“Сучасність”.-№12.-1971
14.     Тарнавський Ю. Їх немає: Поезії 1970-1999.-К.,1999
15.     Тарнавський Ю. Збірка “ Без нічого” – К.-1991
16.     Тарнавський Ю. Модернізм, це теж гуманізм.-“Кур’єр Кривбасу”.-2003
17.     Тарнавський Ю. 6х0: Театр і текст.- 2003
18.     Хамітов Н. Самотність як феномен людського життя: Дис.... док. Філософ.наук.-К.,1998
19.     Herd Devid, John Asshdery and American Poetry (Manchester University Press, 2000)
20.     Kramer Lawrence, “Syringa’: John Ashbery and Elliot Carter” in Devid Lehman, ed.Beyond Amazement: New Essays on John Ashbery (Ithaca: Cornell U P, 1980), p.262-263
21. Lehman Devid, The Last Avant Gard: The Making of the new York School of Poets (New York: Doubleday, 1998), p.157-158
22. Mc Corkle James, “John Ashbery’s Artes Poeticae of Self and text”(Chapter 2) in The Still Performance: Writing, Self and Interconnection in five Postmodern American Poets (Charlottesville: U Virginia P, 1989), p.81-82
23. Revell Donald, “Purists Will Object: Some Meditations on Influence”, in Susan M. Schultz,ed.The Tribe of John : Ashdery and contemporary Poetry (Tuscaloosa: U Alabama P, 1995), p.97-98
24. Shoptaw John, “Private Investigations: The Tennis Court Oath ”(Chapter 2) in On the Outside Looking Out (Cambridge: Harvard U P, 1994),p.65-66
25. Smith Henzel, Hyperscapers in the Poetry of Frank O’Hara: Difference/Homoseksyality/Topografy.Liverpool U P, 2000.
26. Flint Threll William, hibbard Addison, Holman Hugh, A Handdook to Literatyre,(New York: Odyssey Press, 1960) p.453
27. Williamson Alan, the Diffracting Diamond: Ashbery, Romanticism, and Ant-Art” (Chapter 6) in Introspection and Contemporary Poetry (Cambridge: Harvard U P, 1984), p.121-122
28. Criticism on several of Ashbery’s poems, ed.D. Lehman, 1980, Anthology, New-York, Modern American poetry