.

Проблематика комедії Оскара Уайльда Ідеальний чоловік

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………...…..3
РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОСТІ О.УАЙЛЬДА……..……….7
1.1 Модерн та естетизм в творчості Оскара Уайльда………………...7
     1.2 Драматургія Оскара Уайльда та її значення……..………............20
РОЗДІЛ 2 ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМАТИКИ П’ЄСИ О.УАЙЛЬДА  “ІДЕАЛЬНИЙ ЧОЛОВІК”…………………………...………………………30
          2.1 Сюжет і персонажі комедії “Ідеальний чоловік”………..............30
            2.2 Аналіз головних проблем комедії………………………..............37
ВИСНОВКИ…………………………………………………………..............55
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………..............58
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Бабенко К.П. Злочин проти Краси: Роман О.Уайльда "Портрет Доріана Грея" і повість М.Гоголя "Портрет". 10 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2002.- 7. - С.14-17.
2. Бояршинова С.І. Зойк жаху вихопився у художника...: Два уроки з вивчення роману О.Уайльда "Портрет Доріана Грея". 10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.- 6. - С.17-20.
3. Бурковський Ігор. Лицар поетичного абсурду // Всесвіт. - 1997.- 2. - С.124-128.
 4.Герцик Александр. Оскар Уайльд "Портрет Доріана Грея": 11-й клас // Література. - 2003.- 16-22 окт. - С.23-27.
5.Градовський А.В. "Порок - це витрата життєвих сил": Урок-літературознавчий аналіз з елементами бесіди за романом Оскара Вайльда "Портрет Доріана Грея": 10 клас // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2002.- 1. - С.39-42.
6.Денисова Тамара. Зарубіжна література 20 століття: Посібник для 11 кл. / Денисова Тамара, Сиваченко Галина // Зарубіжна література. - 1998.- 29-32(93-96), серп.; 38(102), жовт. - С.1-72, вкл.
7.Зарубіжна література: Проб. підруч. для 11 кл. загальноосвіт. шк. / Н. І. Астрахан, Г. Ф. Бондаренко, Н. В. Євченко и др.; За ред. О.С.Чиркова. - К.: Вежа, 1996. - 319 с.
8.Кабкова Ольга. Карнавал у житті й творчості О.Вайльда // Зарубіжна література. - 2004.- 9, берез. - С.10-15.
9.Кадоб'янська Наталя. Творчість О.Уайльда // Зарубіжна література. - 1997.- 45(61). - С.4-6.
10.Колесник, Г. Л. Парадокс як один із засобів відтворення "лінгвістичної маски" Оскара Уайльда (роман Пітера Акройда "Заповіт Оскара Уайльда") / Г.Л. Колесник. - С.168-174.
11.Кравець М.С., Семашко О.М., Піча В.М. та ін. Культурологія: навчальний посібник. Львів, 2003.
12.Кузьменчук Ірина. Парадокси Оскара Вайльда // Зарубіжна література. - 2004.- 9, берез. - С.16.
13.Літературознавчий словник-довідник / Р.Т. Гром’як, Ю.І. Ковалів та ін. — К.: ВЦ «Академія», 1997. — с. 366-367
14.Мухін В.О. Духовна деградація особистості: Роман "Портрет Доріана Грея" і творчість Оскара Уайльда: Система уроків. 10 кл. // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2000.- 3. - С.49-56.
15.Некряч, Т. Є. Стилізація як перекладацька проблема ("Саломея" Оскара Уайльда в украёнському переклади) / Т.Є. Некряч, Т.Л. Гуртова. - С.56-62.
16.Подольська Є.А., Лихвар В.Д., Іванова К.А. Культурологія: Навчальний посібник.- Київ: Центр навчальної літератури, 2003.
17.Стамат Т.В. Краса як гармонія духу і тіла: Сценарій уроку за романом О.Уайльда "Портрет Доріана Грея". 10 клас / Т. В. Стамат, С. Фальова, М. Сокіл // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 2001.- 10. - С.41-45.
18.Шахова Кіра. Оскар Вайльд // Зарубіжна література. - 2004.- 6-7, лют. - С.29-35.
19.Акройд П. Последнее завещание Оскара Уайльда. – М., 1993
20.Аксельрод Л.И. Мораль и красота в произведениях О.Уайльда. – Иваново-Вознесенск, 1923
21.Булгаков С. Искусство и теургия// Русская мысль. 1916. Декабрь. С. 17.
22.Эллман, Ричард. Оскар Уайльд: биография. – М., 2000.
23.Жак де Ланглад.  Оскар Уайльд, или Правда масок. – М., 1999.“История английской литературы”. - М.: Издательство Академии СССР, 1958.
24.История английской литературы. /Под ред. М.Н. Черневича/ - М., 1983. Т.3
25.Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда / Л. И. Аксельрод (Ортодокс). - Иваново-Вознесенск : Основа, 1923. - 56с.
26.Оскар Уайльд: избранные произведения в двух томах. - М.:“Республика”, 1993.  (Статьи Н. Пальцева, К. Чуковского).
27.Оскар Уайльд, или Правда масок [Текст] / Жак де Ланглад ; . - М.: Молодая гвардия, 1999. - 325с.
28.Соколянский М.Г. Оскар Уайльд: очерк творчества. – Киев; Одесса 1990.
29.Уайльд О. Эссе// Уайльд О. Избранное. В 2 тт. Т. 2. М., 1993. С. 218-343.
30.Уайльд О. Избранные произведения. В 2 т. Т.2. М., 1993.
31.Уайльд О. Избранные произведения. Вступ. ст. А. Аникста. – М., 1960. Т.1-2.
32.Уайльд О. Избранное.  Вступ. ст. С Бэлзы – М., 1989.
33.Уайльд О. Письма. – М., 1997.
34.Уайльд О. Полное собрание сочинений /Под редакцией К.И. Чуковского/ –  Спб., 1912. Т.1-4
35. “Oscar Wilde. The Critical Heritage” by K.Beckson, London, Rotledge and Kegan Paul, 1970.
36.“Oscar Wilde” by R.Keith Miller, New York 1984, p.256
37. “Oscar Wilde” by R.K.Miller, Frederick Ungar publishing Co.,
New York, 1984.
38. “Oscar Wilde” by H.Montgomery, Eyre Methuen, London, 1976.
39.“Plays” by O.Wilde, Moscow, 1961, p.121
40.“The Complete Illustrated Stories, Plays , Poems and The Only Novel “The Picture of Dorian Grey” of OSCAR WILDE”. - Great Britain : “Chancellor Press”, 1991.