Загальна характеристика унітарної держави

ПЛАН
ВСТУП .......................................................................................................... 3
 
РОЗДІЛ І. Загальний огляд форм державно-територіального устрою .. 5
 
РОЗДІЛ ІІ. Основні ознаки унітарної  держави .................................... 11
 
РОЗДІЛ ІІІ... Порівняння унітарної та федеративної форм правління 15
 
3. 1.Франція як характерний приклад унітарної держави…………………
3. 2. Порівняння унітарної та федеративної форм правління на прикладі Російської Федерації…………………………………………………
 15

20
 
ВИСНОВКИ ................................................................................................. 26
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ......................................... 27
                                           ВИСНОВКИ

Підбиваючи підсумки до вищесказаного, слід відзначити, що унітарна держава – це єдине державне утворення. Держава при цьому ділиться лише на адміністративно-територіальні частини. Для такої держави характерним є існування загальних для всієї країни вищих органів державної влади й управління, єдиної судової системи й конституції.
Унітаризм був викликаний потребами єдиного ринку, зручностями здійснення державної адміністрації й не має у зв'язку з національно-етнічною або расовою структурою населення. Переважна більшість сучасних унітарних держав - держави мононаціональні.
Однак існують і виключення із цього правила. Це приводить до конфліктів на міжнаціональній основі які можуть продовжуватися протягом багатьох років. Наприклад, Великобританія з Північною Ірландією або Іспанія. Так само в унітарній державі не повинно бути поглинання державною владою місцевого самоврядування, командування муніципалітетами і т. д.
Унітаризм історично в порівнянні з феодальним дробленням на долі, князівства, інший партикуляризм – явище, безумовно, прогресивне, яке сприяє становленню єдиного ринку, розвитку на певних етапах буржуазних економічних відносин.
З розвитком капіталізму і науково-технічного прогресу, явищ глобальних екологічних проблем та інших факторів починаються інтеграційні процеси, які приводять до створення складних держав й їх утворень: федерацій, конфедерацій, співдружностей і т. д.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.    Алексеев С.С. Государство и право: Учебное пособие. - М.: Проспект, 1993.
2.    Берк Э. Размышления о революции во Франции. – М.: Политиздат 1993.
3.    Венгеров А. Б. Теория государства и право: учебник.- М.: Юриспруденция, 1999.
4.    Мишин А. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник.- М.: Право и закон, 1998.
5.    Молчаков Н. Н. Пятая республика. – М.: ПРИОР, 1997.
6.    Общая теория государства и права. Академический курс//под ред. М. Н. Марченко. – М., 1998.
7.    Панарин А. С. Политология: учебник.- М.: Юриспруденция, 1999.
8.    Парламенты мира. – М.: Политиздат, 1991.
9.    Современное конституционное право зарубежных стран. Сборник. ч. 1, 2. М.: 1995.
10.    Спиридов Л. И. Теория государства и право: Учебное пособие. - М.: Проспект, 1995.
11.    Сырых В. М. Теория государства и право: Учебное пособие. - М.: Проспект, 1998.
12.    Тихомиров Ю. А. Государство на рубеже столетий // Государство и право, 1997.
13.    Хропанюк В. Н. Теория государства и права: Учебное пособие. - М.: Юриспруденция, 1996.
14.    Черниловский З. М. Всеобщая история государства и права. - М.: Наука, 1995.


 
 
купить диплом политолога

обращайтесь