Спадкування за заповітом за новим ЦК

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Поняття спадкування за заповітом 6
1.1 Поняття і форма заповіту 6
1.2 Суб\'єкти спадкових правовідносин при спадкуванні за заповітом 14
Розділ ІІ . Особливі заповідальні розпорядження 20
Висновки 27
Список використаних джерел 29 
Список використаних джерел

1.    Конституція України // ВВРУ. -  1996. – № 30. - Ст. 142.
2.    Цивільний кодекс України. - К.: Скіф, 2006. – 270 с.
3.    Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених.  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994, № 419 . – ВВРУ. - № 13. – Ст.29.
4.    Про затвердження Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.  Наказ  Міністерства юстиції України №212 від 14.06.1994 . – ВВРУ. - № 22. – Ст.20.
5.    Про єдиний реєстр заповітів та спадкових справ. Наказ Міністерства юстиції   України   № 51/5 від 17.10.2000.  – ВВРУ. - № 12. – Ст. 178. 
6.    Про практику розгляду судами України справ про спадкування.  Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 24,06.1983. – ВВРУ. - № 25. – Ст.71.
7.    Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 12 від 31.01.1992. – ВВРУ. - № 15. – Ст.173.
8.    Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995.- ВВРУ. - № 17. – Ст. 21.
9.    Амфитеатров Г.Н., Солодовников А.П. Право наследования в СРСР. -М.,1946. – 132 с.
10.    Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. - М., 1955. –197 с.
11.    Барщевский М.Ю. Если открылось наследство. - М.,1996. – 159 с.
12.    Бондарев Н.И., Эйдинова З.Б. Право на наследство и его оформление. - М.,1971. – 164 с.
13.    Бондарев Н.И., Эйдинова З.Б. Завещания, приравнивамые к нотариальным и их исполнение - М., 1975. – 172 с.
14.    Гражданско-правовая охрана интересов личности / Под ред. О.С. Иоффе. — М.,1969. – 124 с.
15.    Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - Т.3. - М., 1999. – 166 с.
16.    Дронников В.К. Наследственное право УССР. - К.,1974. – 140 с.
17.    Мазжухина З.И. Наследование по завещанию в СССР. - М., 1955. – 96 с.
18.    Никитюк П.С. «Наследственное право и наследственный процес. -Кишинев,1973. – 164 с. 
19.    Нотаріальне оформлення цивільно-правових документів / За ред.
20.    В.М.Чершина. – К., 1999. – 56 с.
21.    Правознавство / За ред. М. Настюка. – Львів, 1995. – 248 с.
22.    Рубанов А. Право наследования. - М., 1978.- 126 с.
23.    Серебровский В.Й. Очерки советского наследственного права. - М.,1953. – 142 с.
24.    Фурса С.Я. Нотаріат в Україні. Загальна частина. - К., 1999. – 640 с.
25.    Халфина Р.О. Право наследования в СРСР. - М., 1951. – 241 с.
26.    Цивільне право України // За ред. О.В. Дзери. - К., 1999. – 548 с.
27.    Чуйкова В.А.  Правові  питання  спадкування за заповітом. –Харків, 1999. – 84 с.
28.    Эйдинова 3. Б. Наследование по закону и завещанию. - М., 1984. – 241 с. 
 
купить диплом в Петрозаводске

Наш нужный web-сайт , он рассказывает про Битумная черепица Shinglas Континент www.eurobud.com.ua
www.agroxy.com/prodat/zhmyh-159/ivano-frankovskaya-obl