Проблема влади в Україні на сучасному етапі державотворення


ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМИ ВЛАДИ В УКРАЇНІ В ПЕРШІ РОКИ ПІСЛЯ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 6
1.1 Державна влада в Україні - проблеми взаємодії політики і управління 6
1.2 Проблеми формування та функціонування влади в Україні за часів Л. Кравчука та Л. Кучми 12
РОЗДІЛ 2. СТОСУНКИ ВЛАДИ ТА НАРОДУ ПІСЛЯ ПОМАРАНЧЕВОЇ РЕВОЛЮЦІЇ” 20
2.1 Проблеми влади в України часів Президента Ющенка 20
2.2 Міжнародна реакція на нову владу в Україні у 2010 році 24
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Базар І. M. Політична етнологія як наука : історія, теорія, методологія, праксеологія.- К., 1994.
2.    Бебик В. M. Базові засади політології: історія, теорія, методологія, практика: [Монографія]. – К., 2000.
3.    Бебик В. М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2003. – 424 с.
4.    Бекешкина И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры //     Политическая мысль. – 1994. – № 3.
5.    Белов Г.А. Политология: Учебное пособие. – М.: Наука, 1994. – 386 с.
6.    Білоус А. Політико-правові системи: світ і Україна. – К.,1997.
7.    Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.
8.    Виступ Президента України Віктора Ющенка на колегії Міністерства
освіти і науки України // Освіта України. - 29 березня 2005 р. - № 24
9.    Волинський А. Ідеологічна структуризація суспільних політичних інтересів // Політичний менеджмент. - 2004. - №5.
10.    Гаджиев Н.С. Политическая наука: Учебное пособие. – М.: Международные отношения, 1996. – 365 с.
11.    Гаєвський Б. Українська політологія. – К., 1995.
12.    Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму, а що далі ? – К., 1996.
13.    Корнхаузер В. Політика масового суспільства // Політол. читання. – К., 1992. – № 1.
14.    Кухта Б.Л., Теплоухова Н.Г. Політичні еліти і лідерство. – Львів, 1995.
15.    Недюха М. П. Ліберально-демократична ідея як складова модернізаційного розвитку України // Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки КНУКіМ: Вип. 3 / Київський національний університет культури і мистецтв. – К., 2002. – 205 с.
16.    Недюха М. П. Системний аналіз історичних типів європейської ідеології. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. - 195 с.
17.    Основи політології: Курс лекцій /Під ред. Доленко – Саранськ: Изд-во Мордов. ун-та, 1996. – 111с.
18.    Політологічна енциклопедія. – К., 1997.
19.    Політологія: історія та методологія. (За ред. Ф. М. Кирилюка). К.: Здоров’я, 2000. - 632 с.
20.    Політологія: курс лекцій / За заг. ред. професора І.С.Дзюбка. – К., 1996
21.    Потульницький В. Історія української політології. – К., 1992.
22.    Пугачев В. П., Соловьев А. И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 479 с.
23.    Рябов С. Політологія:словник териінів і понять. – К., 1996.
24.    Шилов Ю. Чи спроможні українці берегти одвічні святині своєї землі? ІІ Інформаційний бюлетень. - 24 березня 2005 р. - № 11 (621). - С.7.


 
 
купить диплом в Казани