Принципи соціальної, правової держави, як рух суспільства до політичної свободи

 Зміст


Вступ…………………………………………………………………………….2
Розділ 1.  Концепція соціальної, правової держави як наукова теорія
1.1. Погляди видатних мислителів щодо суті правової держави...............5
1.2. Конституційні принципи соціальної, правової держави та їх втілення у практиці розвинутих сучасних демократичних держав..............................11
Розділ 2.  Конституційні основи розбудови соціальної, правової держави в  Україні
2.1 . Правова держава як необхідна передумова становлення системи соціально орієнтованого державного правління.................................16
    2.2. Конституційне забезпечення реалізації принципу верховенства права.......................................................................................................................21
    2.3. Правові основи принципу поділу влади..................................................25
Розділ 3. Соціальна, правова держава в Україні як рух суспільства до політичної свободи
    3.1. Принцип реальності прав, свобод та обов’язків людини і громадянина……………………………………………………………………...29
    3.2. Політико-правові проблеми регулювання відносин у сфері взаємодії громадянського суспільства та соціальної, правової держави ……………....32
Висновки………………………………………………………………………...36
Список використаної література та джерел..................................................38
 
Список використаної літератури та джерел

1.    Аристотель. Політика. М., 1983.
2.    Андрійко О.Ф. Проблеми державного контролю в Україні //Правова держава. - К., 1994. – Вип. 5.
3.    Бабкін В. Проблема соціальної держави в сучасній Україні. - К., 1997.
4.    Безродний Є.Ф., Ковальчук Г.К. Світова класична думка про державу і право. – К., 1999.
5.    Задоянюк О.І. Громадянське суспільство. – К., 1996.
6.    Колодій А.М. Принципи права України. – К., 1998.
7.    Конституція України. – К., 1996.
8.    Конституція держав Європейського Союзу. – М., 1997.
9.    Ледях І.А. Соціальна держава і права людини // Соціальна держава і захист прав людини. – М., 1994.
10.    Міжнародні акти про права людини. – М.,1999.
11.    Мурашин Г.О. До питань реформування судової влади // Правова держава. – 1996. – №7.
12.    Нерсесянц В.С. Право людини і політичне реформування. М., 1997.
13.    Нова Конституція України. Огляд, коментар і текст Основного Закону. -  К., 1998.
14.    Опришко В. Конституція України – основа розвитку законодавства // Право України. – 1997. - №8.
15.    Погоріло В.Ф. Правова система України: теорія і практика. – К., 1993.
16.    Політична система України /За ред. Ф.М. Рудича. – К., 1998.
17.    Політологія / За ред. І.С. Дзюбка, К.М. Лемківського. – К., 1998.
18.    Селиванов В. М. Правовий розвиток українського суспільства як складова його демократичної трансформації. – К., 1997.
19.    Тимошенко В.І. Правова держава. Теоретико історичне дослідження. – К., 1994.
20.    Тихонова Є.А. Проблеми розвитку парламентаризму в Україні // Державно – правова реформа в Україні. – К., 1999. - №7.
21.    Тодика В. Функціонування державної влади в аспекті конфліктології // Право України .– 1997. - №8. 
22.    Тодика Ю.М. Правова держава. – К., 1997. – вип. 8.
23.    Цвєткова В.В. Державне управління: основні фактори ефективності. – Х., 1996.
24.    Юзьков Л.П. Верховенство Конституції і конституційність законів // Правова система України: теорія і практика. – К., 1999. - №7.


 
 
купить диплом метролога