Правові проблеми голосування, встановлення результатів виборів та реєстрації депутатів місцевих рад

ЗМІСТ

ВСТУП.................................................................................................................................................3

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ ГОЛОСУВАННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ.........................................................................................................................................................5
1.1. Історична характеристика виборчого законодавства.........................................................5
1.2.  Загальна характеристика Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів................................................................................................................................................................12

РОЗДІЛ ІІ. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ МІСЦЕВИХ РАД ТА КАНДИДАТІВ НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ.....................................................................17
2.1. Підготовчий етап під час проведення виборів місцевих рад та сільського, селищного, міського голови............................................................................................................................................17
2.2.  Реєстрація кандидатів у депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови............................................................................................................................................23
2.3. Організація та проведення голосування на місцевих виборах........................................26

РОЗДІЛ ІІІ. ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПІДРАХУНКУ ГОЛОСІВ ВИБОРЦІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ............................................................................31

ВИСНОВКИ......................................................................................................................................36

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ...................................................39


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ
1. Конституція України від 28.06.1996 року // відомості верховної Ради. – 1994. – № 8. – Ст. 141.
2. Закон України „Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах, обласних Рад” від 24.02.1994 // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 8. – Ст. 38.
3. Закон України „Про місцеве самоврядування” від 21.05.1997 // Відомості Верховної Ради. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
4. Закон України „Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 14.01.1998 // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 3-4. – Ст. 15.
5. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автномної Республіки Крим” від 12.02.1998 // Відомості Верховної Ради. – 1998. – № 6-7. – Ст. 24.
6. Закон України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06.04.2004 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 35-36. – Ст. 446.
7. Закон України „Про Центральну виборчу комісію” від 30.06.2004 // Відомості Верховної Ради. – 2004. – № 36. – Ст. 37.
8. Батанов О. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні // Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В. Ф. Погорілко: Монографія. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - С 482-524.
9. Біленчук П.Д., КравченкоВ.В., Підмогильний М.В. Місцеве самоврядування в Україні: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 304 с.
10. Давидов Р. Політико-правові засади децентралізації влади і розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Української Академії державного управління. – 1996. – № 1. – С 90-101.
11. Журавський В.С., Серьогін В.О., Ярмиш О.Н. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Концерн „Видавничий Дім  „Ін Юре”, 2004. – 672 с.
12.  Коваленко А. А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: питання теорії і практики. -К, 1997.
13. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Державне будівництво та місцеве самоврядування. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 304 с.
14. Конституційні акти України 1917  1920 рр. Невідомі конституції України. – К.: Філософська думка, 1992. – 348 с.
15. Конституційне право України: Підручник / За ред. Ю.М. Тодики, В.С. Журавського. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2002. – 544 с.
16. Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу: Монографія. – К.: Таксон, 2002. – 342 с.
17. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2006. – 568 с.
18. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.
19. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 432 с.
20. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 592 с.
21. Муніципальне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка, О.Ф. Фрицького, М. О. Баймуратової. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 352 с. 
22. Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції. – К.: Академія правових наук, 2005. – 168 с.
23. Фрицький О.Ф. Конституційне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 536 с.


 
 
купить диплом в Омске