Малий бізнес - фінансові аспекти діяльності

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Місце та значення малого бізнесу 5
1.1 Місце малого бізнесу 5
1.2 Суть та функції малого бізнесу 6
1.3 Значення малого бізнесу 9
Розділ ІІ Теоретичні основи дослідження фінансування малих підприємств 11
2.1 Фінансові ресурси малого підприємництва: структура та джерела формування 11
2.2 Форми фінансування підприємств 14
Розділ ІІІ. Становлення і розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України 19
Висновки 28
Список використаних джерел та літератури 31
 


Список використаних джерел та літератури


1. Закон України „Про підприємства в Україні” від 27.05.91р.
2.    Закон України „Про підприємництво” від 7 лютого 1991 року;
3.    Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року;
4.    Закон України „Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні” від 21 грудня 2000 року;
5.    Закон України „Про господарські товариства” від 19 вересня 1991 року;
6.    Закон України „Про кредитні спілки” від 20 грудня 2001року.
7.    Указ Президента „Про тимчасове положення про кредитні спілки” від 20 вересня 1993 року.
8.    Бак Р. О. Розвиток малого підприємництва в Україні // Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 35-39.
9.    Бедринець М. Д. Кредитні спілки в системі фінансового забезпечення діяльності малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. – №7. – С. 27-31.
10. П.Бобров Є. А. Сучасний стан і перспективи розвитку кредитування малого бізнесу// Фінанси України. – Київ. – 2004. – №1. – С. 103-108.
 11.Богатырев И. Финансовые механизмы поддержки предпринимательства // Экономист. – 2000. – №6. – С. 24-27.
13.Вареник М. Регіональні аспекти малого підприємництва // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 182. – С. 5.
12.Варналій З.С. Мале підприємництво: основи теорії і практики. – К.–2005.- С.28-46, 141-153.
 13.Гетьманенко Ю., Панченко И. Практика кредитования банком проектов в системе ЗАО „Кредитно-гарантийное учреждение”// Экономист. – 2000. – №3. – С. 7-10.
14.Донець Л. І. Державне регулювання підприємницької діяльності// Фінанси України. – 2000. – №8. – С.56-60.
15.Дугин И. Финансовая поддержка малого бизнеса в Украине: существующая практика и перспективы//Актуальні проблеми економіки. – 2003. – №8. – С. 122-135.
16.Колесник Н. Мале підприємство: світовий досвід та реалії України // Економист. – 2000-№10. –С. 12-15.
17. Кондратюк Т. Державна політика малого бізнесу. – К. – 2003. – С. 112.
 18.Кузьменко В. Дефіцит фінансових інструментів у малому бізнесі// Урядовий кур’єр. – 2003. – № 114. – С.7.
19.Кузнецова І. С. Фінансова підтримка малого підприємництва // Фінанси України. – 2001. – №6. –С. 41-49.
 20.Кулик О. Великі можливості малого бізнесу // Урядовий кур’єр. - 2003. – № 21.– С.4.
 21.Кулик О. Резерви малого бізнесу// Урядовий кур’єр. – 20034 – № 23. – С.9.
 22.Мазур О. Є. Напрями фінансової підтримки малого бізнесу // Фінанси України. – 2001. – №4. – С.24-29.
 23.Микитюк О. І. Фінансова підтримка малого підприємництва //Фінанси України. – 2000. – №11. – С. 46-51.
 24.0нищук Я. В. Фінансове забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу // Фінанси України. – 2003. – №7. – С. 75-80.
 25.Полторк Н., Федоренко Е. Малое предпринимательство на современном этапе Украины // Экономика, финансы, право. – 2003. – №1. – С. 37-42.
 26.Попов О. Державне регулювання малого бізнесу //Економіст. – 2000. – №6. – С.36-38.
 27 .Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств. – ЦУЛ. – 2002. – с.378.
 28.Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки // Навч. посібник. – К., 2000. – с.385.
 29.Яковлев С. Возможности финансирования малого бизнеса в Украине //Экономист. – 2000. – №6. – С.24-27.


 
 
купить диплом бакалавра