Політична концепція націонал-соціалізму

Зміст
Вступ 3
Розділ І. Націонал-соціалізм як різновид націоналістичних ідеологій 6
1.1 Типологія концепцій націоналістичного спрямування 6
1.2 Нацизм: витоки та джерела 12
Розділ ІІ Націонал-соціалізм як політична концепція Німеччини 17
2.1 Ідейні засади націонал-соціалізму 17
2.2 Прихід А. Гітлера до влади та поширення політичної концепції націонал-соціалізму 22
2.3 Позитивна спадщина націонал-соціалізму 30
Висновки 35
Список використаних джерел та літератури 37 

Список використаних джерел та літератури


1.    Griffin R. The Nature of Fascism. – N.Y., 1991;
2.    Hitler A. Mein Kampf. – Wrocław, 2005.
3.    Kershaw I. The Nazi Dictatorship. – 3rd ed. – London, 1993;
4.    Modern Socio-Economic Doctrines and Reform Movements // The New Encyclopaedia Britannica. Macropaedia. – 15th edition. – London, 1994. – Vol. 25. –  811 р.
5.    Mussolini B. Doktryna faszyzmu. – Lwow, 1935. – S. 12, 14.
6.    Nolte E. Three Faces of Fascism: Action Francaise, Italian Fascism, National Socialism. – N.Y., 1966;
7.    Payne S.G. A History of Fascism, 1914-1945. – 459 р.
8.    Бондаренко К. Фашизм в Україні. – К., 1999. – 415 с.
9.    Бондаренко К. Ультраконсервативні течії в українській суспільно-політичній думці міжвоєнного періоду // Консерватизм і державотворення в Центрально-Східній Европі. Люблін-Луцьк, 1997. –  250 с.
10.    Донцов Д. Bellum sine capite // Літературно-Науковий Вістник. – 1923 (Річник XXII). – Кн. I. – С. 58-71.
11.    Донцов Д. Про баронів середньовіччя і баранів з байки // Вістник. – 1936. –  381 с.
12.    Еко У. Ур-фашизм // Сучасність. – 1996. – №5. – 102 с.
13.    Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – Львів, 1998. – 491 с.
14.    Ленин В.И. Полн. собр. соч. – Т. 45. – С.358-359.
15.    Липовецька М. Кілька слів про фашизм. – Кн. II. – К., 1983. – 310 с.
16.    Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. – К.,1994. – Т.2. – С. 251-252.
17.    Онацький Е. Ідеологічні й тактичні розходження між фашизмом і націонал-соціалізмом // Розбудова Нації. – К., 1934. – Ч. 5-6. – 387 с.
18.    Онацький Є. Італійський антисемітизм // Українське слово. – Париж, 1937. – 11 липня.
19.    Онацький Є. Фашизм й Італія. – Прага, 1942. – 286 с.
20.    Себайн Дж.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 2001 . – 786 с.
21.    Сміт Е.Д. Національна ідентичність / Пер. з англ. – К., 1994. – 325 с.
22.    Сціборський М. Націократія. – Париж, 1935. – 238 с.


 
 
купить диплом в Ачинске