Обєднання громадян як субєкти адміністративного права

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН В УКРАЇНІ 6
1.1 Поняття та види об’єднань громадян 6
1.2 Об’єднання громадян та їх адміністративно-правовий статус 13
РОЗДІЛ 2 ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН ЯК СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА 18
2.1 Зміст реєстраційних відносин об’єднань громадян 18
2.2 Складові адміністративно-правового статусу об’єднань громадян 20
2.3 Контрольні повноваження органів державної виконавчої влади, правові наслідки контролю 24
2.4 Адміністративно-правовий статус релігійних організацій 27
2.5 Відповідальність об’єднань громадян та їх посадових осіб 29
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 35СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1.    Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 25. – Ст. 283.
2.    Закон «Про благодійництво та благодійні організації» від 07.03.2002//Відомості Верховної Ради України . – 2002, № 32. – 220 с.
3.    Закон «Про захист прав споживачів» від 01.12.2005//Відомості Верховної Ради України . – 2006, № 7. – 84 с.
4.    Закон «Про об’єднання громадян» від 19.03.2009//Відомості Верховної Ради України . – 2009. – № 32-33. – 485 с.
5.    Закон України «Про політичні партії в Україні» від 14.04.2009// Відомості Верховної Ради України . – 2009, № 36-37. – 511 с.
6.    Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» від 19.10.2006//Відомості Верховної Ради України . – 2006, № 50. – 501 с.
7.    Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 14.04.2009//Відомості Верховної Ради України . – 2009, № 36-37. – 511 с.
8.    Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 15.01.2009// Відомості Верховної Ради України. – 2009, № 23. – 282 с.
9.    Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996, № 30. – С. 141.
10.    Положення «Про порядок легалізації об’єднань громадян» від 18 січня 2006 р. № 25
11.    Бахрах Д. Н. Административное право: Учебник для вузов. - М.,1997. – 345 с.
12.    Битяк Ю. П. Державна служба та розвиток її демократичних основ.– Харків, 1990.
13.    Гончарук С. Т. Суб’єкти адміністративного права. – К., 1998.
Державна служба в Україні: розвиток і перспективи // Урядовий кур’єр. – 1996. – 29 лютого.
14.    Гончарук С.Т. Адміністративне право України. – К., 2001. – 387 с.
15.    Державні службовці // Урядовий кур’єр. – 1994. – 15 лютого.
16.    Забарный Г.Г. Административное право Украины. – К., 2001. – 412 с.
17.    Ківалов С.В., Біла Л.P. Адміністративне право України. – Одеса: 2002. – 431 с.
18.    Клименко Г.Б. Адміністративне право. – Харків, 2005. – 478 с.
19.    Коваль Л. В. Адміністративне право України: Курс лекцій. - К., 2003.
20.    Колпаков В.К.Административное право Украины. – К., 2005. – 358 с.