.

Державоподібні утворення як субєкти міжнародного права

 
План
Вступ
Розділ І. Поняття та історія виникнення найвідоміших державоподібних утворень
1.1. Поняття та ознаки суб’єкта міжнародного права.
1.2. Виникнення та ліквідація Тевтонського ордену
1.3. Історія створення Мальтійського ордену
1.4. Відокремлення Ватикану від Італійської держави
Розділ ІІ. Міжнародного-правове становище державоподібних утворень на сучасному етапі
2.1. Ватикан. Внутрішній устрій та зовнішні відносини
2.2. Мальтійський орден
2.3. Інший державоподібні утворення.
Висновок
Список використаної літератури
Додаток №1. План держави Ватикан
Додаток №2. Розподіл послідовників католицької церкви по світі.
 

Висновки
Виникнення державоподібних утворень – це форма реалізації інтересів певної частини людства, чи аномалія, яка не повинна існувати в сучасному світі?
Ці питання дискусійні. Більшість сучасних науковців зазначають, що державоподібні утворення є суб’єктом міжнародного права, так як вони володіють правосуб’єктністю, підтримують  дипломатичні та офіційні стосунки з великою кількістю держав, мають офіційних представників серед деяких міжнародних організацій, мають герб, прапор та інші атрибути, які притаманні державі.
На думку Яна Броунлі державоподібні утворення – це аномалія, яка існує тільки завдяки мовчазній згоді та добровільним двостороннім відносинам між такими утвореннями та іншими державами.
Ми підтримуємо думку, що суб’єкти міжнародного права мають неоднакові повноваження. Наприклад, Ватикан – правосуб’єкт, що є одночасно міжнародною неурядовою організацією та крихітною державою, яка виключно здійснює свої компетенції на службі католицької церкви з одного боку, а з іншого – на службі миру та розвитку у всьому світі. Не маючи матеріальних сил, цей правосуб’єкт все ж має величезний міжнародний вплив. Тому діяльність Ватикану є виправданою та необхідною для певної частини людства. У той час як збереження за Мальтійським орденом елементів міжнародної правосуб’єктності можна розглядати як певний відголосок багатовікового безперервного існування Ордену у якості суверенного та незалежного державного утворення, а також як визнання сучасної ролі Ордену у справі міжнародної благочинності.
Ще можна виділити думку, що державоподібні утворення – це певний перехідний тип, наслідком якого є приєднання державоподібного утворення до певної держави (як у випадку із Західним Берліном) або повний розпад та припинення діяльності такого утворення (як у випадку з Тевтонським орденом). Тому державоподібні утворення є приреченими, та їх існування є тимчасовим.
Але незважаючи на різні думки науковців, факт існування державоподібних утворень є незаперечним. Їх діяльність має вплив на міжнародні відносини як у світі в цілому, так і на певні окремі держави.