.

Громадсько-політичне життя української діаспори у Великобританії та його особливості.

ЗМІСТ
Вступ...................................................................................................................3
Розділ I. Громадсько-політичне життя української діаспори у Великобританії та його особливості.........................................................................................6
Розділ II. Розвиток українського шкільництва у Великій Британії..................16
Розділ III. Культурне і наукове життя та діяльність українців у Великобританії.........................................................................................21
Розділ IV. Видавнича діяльність. Розвиток літератури.....................................28
Висновки.......................................................................................................33
Список використаної літератури.................................................................36
Додатки.     Висновок
Еміграція українців до Великої Британії розпочалася з кінця XIX століття. Початок еміграційного процесу заклала невелика група селян першої хвилі трудової еміграції, що була зумовлена важкими соціально – економічними умовами проживання на рідній землі. На відміну від цілеспрямованого переселення до країн американського континенту, більшість емігрантів залишилася на Британських островах переважно через нестачу коштів для продовження подорожі.
Масове переселення українців до Великобританії розпочалося після Другої світової війни. Ця потужна еміграційна хвиля була зумовлена різними причинами, але всі вони носили суто політичний і вимушений характер. Сформовані невеликими групами, іммігранти розселялися по робітничих таборах згідно з розпорядженням Міністерства праці. Це зумовило надзвичайно широкий діапазон географії розселення українців по всій території країни.
Основними регіонами розселення українців у Великобританії стали : Ланка шир – 4,5 тис., Йоркшир – 4 тис. осіб, Центральна Англія – 4 тис., Шотландія – 500 осіб і т.д.
Широкого розвитку у Великій Британії починає набувати громадська діяльність. Вона була спрямована на захист інтересів українських іммігрантів в Об’єднаному Королівстві і розгорталася у наступних напрямках : інформаційно – видавничому, культурно – освітньому, суспільної опіки та благодійності.
Першу свою організацію селяни – заробітчани заснували під назвою “Український клуб”, що згодом став центром зустрічей українців з представниками інших національностей.
Велику роль у консолідації сил українських організацій і у координаторстві громадського життя виконував СУБ. Серед основних здобутків СУБу в період становлення слід відзначити : систематичне видання україномовного пресового органу – “Українська думка”, літературних збірок і низки україномовних і англомовних видань суспільно – політичного характеру; створення колективів художньої самодіяльності, проведення культурних заходів; заснування фондів допомоги українським хворим.
У Великобританії активно діють націоналістичні осередки всіх політичних напрямів, насамперед бандерівські,  пробандерівські, мельниківські, а також громадські жіночі, молодіжні, культурно – просвітні, земляцькі об’єднання. Серед останніх – “Гуцулія”, “Представництво підгаєчан в Англії”, при яких працюють хори, танцювальні колективи, драмгуртки, спортивні команди.
Також у Лондоні діяло “Товариство українських літераторів”. До нього входили поет Богдан Бора, автор етнографічних нарисів “Звичаї нашого народу” Олекса Воропай, перекладачка творів Лесі Українки англійською мовою Віра Рич та ін.
Важчим є питання розвитку українських шкіл у Великій Британії. Серед повоєнних іммігрантів лише п’ять відсотків мали середню шкільну освіту і один процент – вищу. Українська етнічна група у Великобританії не має щоденних шкіл, тому діти вивчають українську мову, історію, літературу в дитячих садках, літніх таборах, суботніх та недільних школах, які діють при церквах і громадських осередках. Українська мова вживається переважно в сімейному побуті, у церкві, під час спілкування в громадських організаціях. Надто мало українців навчаються в університетах.
Серед вихідних україномовних видань виділяються газета “Українська думка” і журнал “Український огляд”. Газета “Українська думка” почала виходити із 1947 року.
Громадські осередки сприяють розвиткові художньої самодіяльності серед своїх членів – людей різного віку. Діють хори(найвідоміші серед них – “Гомін”, який здійснив гастрольне турне по Північній Америці разом з професійним бандуристом, виконавцем козацьких дум Володимиром Луцівим, а також “Діброва”, хор і танцювальний ансамбль “Орлик”, призер фольклорних фестивалів у Шотландії, Уельсі, Франції та Італії.
Отже, діяльність української діаспори у Великобританії була різносторонньою і розвивалася у трьох головних напрямках : громадському, політичному і культурному. Вони тісно взаємопов’язані між собою. Кожний із цих напрямків діяльності в міру можливості досяг досить високого розвитку. Діяльність українців була спрямована на захист інтересів українських іммігрантів у Великобританії. Союзи українців, культурні і наукові товариства, видавничі центри переросли у вагомі соціальні інституції, які стали виразником і захисником інтересів української спільноти у Великій Британії і здобули визнання серед української діаспори.

Список використаної літератури
1. Енциклопедія українознавства.- Мюнхен; Нью-Йорк,1949.
2. Заставний Ф.Ю.Географія України. – У 2-х книгах. – Львів : Світ, 1994.- 472 с. іл.
3.Історія української еміграції : Навчальний посібник / Б.Д. Лановик, Р.Т. Гром’як, М.В. Траф’як та ін.; За ред. Б.Д.Лановика.- К. :Вища школа, 1997.- 520 с.
4.Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції, 1919-1939 (матеріали, зібрані С.Наріжним до частини другої).- К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1999.-272 с.
5. Піскун В.М., Ціпко А.В., Щербатюк О.В. та ін. Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини. Монографія.- К.: ЗАТ»Нічлава», 2004.- 240 с.
6. Покальчук Ю. Життя українців у Великій Британії //Універсум, №4, 1995.
7. Покальчук Ю. ОУЖ та інші // Слово і час, №2, 1997.
8. Покальчук Ю. Перші організації українців у Великобританії.// Всесвіт, №2,1996.
9. Покальчук Ю. Преса і книгодрукування українців у Великобританії.
10. Покальчук Ю. Українська мова і шкільництво у Великій Британії.//Слово і час.-1996.- №11-12.- С.70.
11. Покальчук Ю. Українці у Великій Британії. – Львів: Кальварія,1999.- 144 с.
12. Рафалюк П. Спогади : В 45-ліття заснування Ноттінггамського відділу Союзу українців у Великій Британії. – Ноттінггам,1996.
13. Руснак І. Українські музеї, галереї і збірки в Західній Діаспорі. – Торонто, Канада.: захід Світової Федерації Українських жіночих організацій, 1996.-43 с.
14. Середа О. Англійські зв’язки львівських українців напередодні Першої світової війни //Львів : місто-суспільство-культура: Спеціальний випуск»Вісника Львівського університету». Серія історична. – Львів,1999.- Т.З.-С.435-440.
15. Сидоренко Н. Витоки інформаційних зв’язків між Україною і Великою Британією на початку XX століття // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. – Львів,2001.- Випуск 9.- С.75-89.
16. Сидоренко Н. Голос української молоді у Великій Британії // Вісник Київського університету. Серія Журніластика. – К.,1999.- Випуск 7.- С.40-46.
17. Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі – К., Видавничий дім»Альтернативи», 1999.- 352 с.
18. Українська діаспора / За ред. Євтуха В.- К.- Чикаго,1994.- 169 с.