Символіка тваринних образів у різдвяно-новорічному фольклорі


План роботи:

Вступ ……………………………………………………………………………...3
 Розділ 1. Аналіз тваринних символів, присутніх у календарно-обрядових піснях зимового циклу:
1.1. Тваринні образи у колядках та щедрівках господарю та його родині …...8
1.2. Тваринні образи у колядках та щедрівках господині …............................15
1.3. Тваринні образи у колядках та щедрівках молодим дівчині та парубку..16
Розділ 2. Аналіз обрядів водіння кози та оранки звірами:
2.1. Семантичне навантаження тваринних образів у новорічних обрядах......21
2.2. Зооморфна маска як невід’ємний елемент різдвяно-новорічних свят......24
Висновок................................................................................................................28
Список використаної літератури.........................................................................30

Список використаної літератури
1.    Булашев Г.О. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: Космологічні українські народні погляди та віруння. – К.: Довіра, 1993.
2.    Грінченко Б.Д. Етнографічні матеріали, зібрані в Чернігівській і сусідніх до неї губерніях. – Випуск I-III. – Чернігів, 1895-1899.
3.    Гуцульщина / Написав проф. В.Шухевич. - Львів, 1908.
4.    Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О., Шалак О. 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Орфей, 2002.
5.    Закувала зозуленька / Антологія української народної творчості: Пісні, прислів’я, загадки, скоромовки. Упоряд. Н.С.Шумада. – К.: Веселка, 1989.
6.    Календарно-обрядові пісні / Упоряд. О.Ю.Чебанюк. – К.: Дніпро, 1987.
7.    Календарно-обрядові пісні Рівненщини: Навчальний посібник з фольклору для загальноосвітньої школи. – Рівне, 1994.
8.    Калинова сопілка. Антологія української народної творчості / Упоряд. О.Ю.Бріцина, Г.В.Довженюк, С.В.Мишанич. – К., 1989.
9.    Килимник С. Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. – К.: Обереги, 1994.
10.    Колядки та щедрівки. Зимова обрядова поезія трудового року / Упоряд. О.І.Дей. – К., 1965.
11.    Колядки та щедрівки / Зібрав В.Гнатюк. – Т.I,II. – Етнографічний збірник. – Т.XXXV, XXXVI. – Львів, 1914.
12.    Коробка Н. Колядки і щедрівки, записані на Волинському Поліссі. – Спб., 1902.
13.    Культура і побут населення України: Навчальний посібник / В.І.Наумко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К.: Либідь, 1991.
14.    Лановик М.Б.Лановик З.Б. Українська усна народна творчість: Підручник. – К.: Знання – Прес, 2003.
15.    М.Дмитренко, Л.Іваннікова, Г.Лозко, Я.Шалак. Українські символи. – К.: Народознавство,1994.
16.    Наша дума, наша пісня. Українські народні думи та пісні / Упоряд. О.М.Хмелівська. – К.: Радянська школа, 1966.
17.    Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. Етнографічний нарис. – К.: Оберіг,1993.
18.    О.І.Дей. Поетика української народної пісні. – К.: 1978.
19.    О.В.Курочкін. Новорічні свята українців: традиції і сучасність. – К.: Наукова думка, 1978.
20.    О.В. Курочкін.  Українські новорічні обряди. – К., 1976.
21.    Пісні з Волині / Упоряд. О.Ошуркевич, М.Стефанишин. – К., 1907.
22.    Пісні Карпат. – Ужгород, 1972.
23.    Пісні родинного життя. Збірник / Упоряд.Г.В.Довженок. – К.: Дніпро, 1988.
24.    Пісні Явдохи Зуїхи. Записав Гнат  Танцюра / Упоряд. Ю.А.Юзвенко, М.Т.Яценко. – К., 1965.
25.    Розлилися круті бережечки. Українські народні пісні та думи / Упоряд. О.Микитенко. – К.: Веселка, 1985.
26.    Словник символів культури України / За загальною редакцією В.П.Коцура, О.І.Потапенка, М.К.Дмитренка. – К.: Міленіум, 2002.
27.    Сосенко Ксенофонт. Різдво – Коляда і Щедрий вечір: Культоролог. оповідь. – К.: Укр. Письменник, 1994.
28.    Таланчук О.М. Українознавство. Усна народна творчість: Навчально-методичний посібник. – К.: Либідь, 1998.
29.    Українські колядки та щедрівки / Упоряд. М.Якубчук. – Крем’янець, 2004.
30.    Українські народні пісні, видані М.Максимовичем. Фотокопія видання 1827р. (Малороссийские песни,  изданные М.Максимовичем. – М.1827). – К.: Видавництво АН УРСР, 1962.
31.    Український фольклор.  Хрестоматія / Упоряд. О.Ю.Бріцина, Г.В.Довженюк ,  Н.С.Шумада. – К.: Освіта, 1997.
32.    Українська минувщина: Ілюстрований етнографічний довідник / А.П.Пономарів, Л.Ф.Артюх,  Г.В.Косміна. – К.: Либідь, 1994.
33.    Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упоряд. А.П. Пономарів. – К.: Либідь, 1991.
34.    Цехмійструк Ю.А. Ой на горі ряст цвіте. Народні пісні Рівненської і Волинської областей. – Рівне, 1995.
35. Чубинський П.П. Мудрість віків (Українське народознавство у   творчій спадщині П.Чубинського): У 2 кн.: - К.: Мистецтво, 1995.

 
 
купить диплом в Южно-Сахалинске