Номінація кольору в англійській мові

ЗМІСТ
ВСТУП………………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ НОМІНАЦІЇ У МОВІ……………………6
 1.1 Загальні відомості про номінацію………………………………………..6
 1.2 Номінація на різних мовних рівнях…………………………..10
 1.3 Типи мовної та міжмовної номінації…………………………14
РОЗДІЛ ІІ НОМІНАЦІЯ КОЛЬОРУ: СПОСОБИ ТА ФУНКЦІЇ У МОВІ НА ОСНОВІ РОМАНУ ОСКАРА УАЙЛЬДА  „ПОРТРЕТ ДОРІАНА ГРЕЯ”………………………………………………………..17
2.1 Морфологічні та словотвірні особливості прикметників, що позначають колір, за романом Оскара Уайльда Портрет Доріана Грея”………..17
2.2 Функції номінації кольору у мовленні та в художній літературі на прикладі роману Оскара Уайльда „Портрет Доріана Грея”……………………...20
ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………25
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………………8

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Азаров Л.Є. Побудова прикметникових складних номінацій// Мовознавство. – 1999. - №2-3. – с.31-34.
2.Булаховській Л.А. Просте речення// Другий міжнародний конгрес україністів. – 2000 - №6. – с.165-170.
3. Бучко Д. Принципи номінації і класифікації українських ойконімів// Другий міжнародний конгрес україністів. – Львів. – 1993. – с.113-115.
4. Вовк О.Типи і засоби номінації в українській мові// Другий міжнародний конгрес україністів. – Львів. – 1993. – с.115-121.
5. Вежбицька А. Обозначения цвета и универсалии зрительного восприятия// Вежбицка А. Язик.Культура. Познане. – М., 1996. – с.231-290.
6. Вежбицька А. Прототипи та інваріанти// Вежбицка А. Язик. Культура. Познаниє. – М.1996. – с.220.
7. Виноградов В.В. Деякі завдання вивчення синтаксису простого речення// Українська мова та література. – 2004. - №22. – с. 16-20.
8. Клименко Н.Ф. Морфологічна будова композитів// Мовознавство. – 2000. - №4. – с.24-30.
9.Несторенко І.Я. Непрямі номінації осіб за зовнішньою ознакою (апелятиви)// Мовознавство. – 1996. - №6. – с.61-64.
10. Рахліна Є.В. Про кольорове і безколірне// Книжний клуб. – 2007. - №1. – с.9
11. Редькова М. Непряма номінація чорта в українських казках// Наукові виклади. – 2007. - №5. – с.40-45.
12. Яворська Г.М. Мовні концепти кольору// Мовознавство.  - 1999. - №2-3. – с.42-50.
13. Яворська Г.М. Назви кольорів у зіставному аспекті: семантика і конотація// Проблеми зіставної семантики. – К., 1997. – с 141-142.
14.Фрумкина Р.М. Психолингвистика. – М., Академа. – 2003.
15.Сосюр Фердінанд де. Курс загальної лінгвістики.- К., Основи. – 1998..
17. Засєкіна Л.В., Засєкін С.В. Вступ до психолінгвістики. – Острог. – 2002
16.Оskar Wild  “The Picture of Dorian Gray”. –  MjIvers, James Sullivan Publisher. - Philadelphia.- 1990


 
 
читайте здесь

купить диплом в Великом Новгороде

купить диплом в Бийске