.

Навчання письма на уроках німецької мови

Зміст

Вступ 3
Розділ І. Письмо, як вид мовленнєвої діяльності 5
1.1 Поняття письма та його лінгвопсихологічні особливості 5
1.2 Цілі і принципи навчання письма 9
Розділ ІІ Методи та прийоми навчання письма 12
2.1 Лінгвістичний матеріал для письма 12
2.2 Вправи для навчання письма 15
2.3 Навчання графіки та орфографії 16
Висновки 22
Список використаних джерел 24
Додаток 26
 Список використаних джерел

1.    Бим И.Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе.- М.: Высшая школа, 1989.
2.    Вишневський О.І. Довідник вчителя іноземної мови.- К.: Освіта,1982.
3.    Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови.- К.: Освіта, 1989.
4.    Гез Н.И., Ляховицкий М.В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе.- М.: Высшая школа,1986.
5.    Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А. Основы общей методики обучения иностранным языкам.- К.: Высшая школа, 1976.
6.    Державний освітній стандарт з іноземної мови.- К.: Ленвіт,1998.
7.    Деркач А.А. Педагогическая эврыстика.- М.: Педагогика,1991.
8.    Жлуктенко Ю.О. Навчання іноземної мови за методичною системою Ч. Фріза, Г.Ладо.- К.: Вища школа, 1969.
9.    Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам.- М.: Педагогика,1991.
10.     Климентенко А.Д. Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе.- М.: Высшая школа,1981.
11.     Курс обучения иностранным языкам в средней школе (под редакцией профессора Белоусова).- М.: Высшая школа,1971.
12.     Леонтьев А.А. Общая методика обучения иностранным языкам.- М.: Высшая школа,1991.
13.     Медведева О.Н. Творчество на уроке немецкого языка. – М.: Педагогика ,1991.
14.     Настольная книга преподавателя иностранного языка.- Минск: Вышейшая школа, 1992.
15.     Ніколаєва С.Ю. Тестовий контроль лексичних навичок письма.- К.: Ленвіт, 1997.
16.     Ніколаєва С.Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах.- К.: Ленвіт, 1999.
17.    Основы методики преподавания иностранных языков (под редакцией профессора Демьяненко).- К.: Вища освіта, 1986.
18.     Очерки по методике обучения немецкого языка (под редакцией профессора Рахманинова).- М.: Педагогика,1974.
19.     Панова Л.С. Обучение иностранному языку в школе.- К.: Вища школа, 1989.
20.     Практикум по методике преподавания иностранных языков (по редакцией Салатова, Шатилова).- М.: Высшая шкоа,1985.
21.     Рогова Т.В. Методика обучения английского языка на начальном этапе.- М.: Высшая школа,1988.
22.     Рогова Т.В. Письмо в обучении иностранному языку // Иностранные языки в школе.- № 6 ,1978.
23.     Скляренко Н.К. Обучение речевой деятельности на английском языке в школе.- К: Радянськая школа,1988.
24.    Сучасна технологія навчання іншомовного матеріалу в середній школі (під редакцієй Ніколаєвої С.Ю.).- К.: Ленвіт, 1996.
25.    Сучасна технологія навчання іншомовного спілкування (під редакцієй Ніколаєвої С.Ю).- К.: Ленвіт, 1997.
26.     Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе.- М: Просвещение, 1986.


 
 
https://vorteleather.com.ua

www.progressive.ua

www.agroxy.com