.

Врахування особливостей підліткового віку в роботі класного керівника

дипломна робота, 50 сторінок

План.
І. Психологічні і соціально-педагогічні проблеми підліткового віку:
 а) об’єктивні основи соціальної ситуації розвитку підлітка;
 б) можливі дефекти розвитку емоційно-вольової сфери підлітка;
 в) групи ровесників як мікросоціум підлітків.

ІІ. Фізіологія підлітків:
 а) період статевого дозрівання, його значення і етапи;
 б) психологічні механізми статевого дозрівання і їх вплив на поведінку.

ІІІ. Психологія підлітків:
 а) самопізнання в підлітковому віці;
 б) спілкування в групі ровесників, як основна потреба;
 в) характеристика поведінки підлітків;
 г) приблизна схема вивчення особистості.

IV. Особливості спілкування з підлітками:
 а) роль взаємного сприйняття і розуміння в спілкуванні вчителя і підлітків;
 б) типові помилки дорослих у взаємовідносинах з підлітками;
 в) спілкування з підлітками в умовах колективу;
 г) труднощі спілкування з педагогічно запущеними підлітками;
 д) проблема етики спілкування вчителя з учнями.

 

 

Проблеми молоді завжди привертали увагу вихователів, але особливо актуальними вони стали останнім часом. Підвищення рівня освіченості і матеріального стану членів нашого суспільства розширило можливості розвитку і задоволення духовних і матеріальних потреб підростаючого покоління, але зробило більш складним формування розумних бажань і устремлінь.
За допомогою засобів масової інформації розширились границі сприйняття і пізнання світу. В потоці сучасної інформації підлітку все важче розібратися в чомусь самостійно і глибоко, тому часто він починає сприймати тільки розважальне, що не потребує інтелектуальної напруги. Такі підлітки годинами сидять перед телевізором чи слухають заглушуючі чи притуплюючі ритми магнітофонних записів, чи проглядають ілюстровані журнали, чи бездумно читають гостросюжетні детективи. Це призводить до поступової втрати здатності до самоорганізації і самоуправління, розв’язання важких завдань навчальної діяльності. Такі підлітки йдуть по лінії найменшого супротиву. вдовольняються приємними скороминучими переживаннями, не прогнозуючи своє майбутнє.
Розвиток контактів із зарубіжними, і в особливості з капіталістичними, країнами, обмін кіно продукцією та іншими духовними і матеріальними продуктами культури часто супроводжуються у підлітків формуванням некритичного до них відношення.
Складності підліткового віку є серйозною педагогічною проблемою. Їх перша об’єктивна основа – в значній різниці між вимогами суспільства до дітей і дорослих, різниці в їх обов’язках і правах. Відомо, що “доросле” життя складніше, ніж життя дітей, і далеко не всі дорослі люди можуть підтримувати гармонійні відносини з навколишніми. Підліткам же приходиться у відносно короткий період освоїти цю сферу у всій її складності.
Ускладнення соціального буття підлітків проходить в період швидкої фізіологічної перебудови організму. Зміни активності ендокринної системи призводять до виражених коливань вегетативних функцій (пітливість, почервоніння, блідість, похудіння, ожиріння і т. д.).Підлітки стають емоційно нестійкими, вразливими. При несприятливих обставинах такого роду реакції легко фіксують і навіть набувають патологічної форми.