.

Педагогіка, методика


Організація самостійної діяльності учнів старших класів на уроках англійської мови
Особливості застосування інтерактивних методів навчання та мовної компетенції
Особливості канадської системи освіти для іммігрантів в умовах багатокультурності
Особливості навчання граматики англійської мови на початковому етапі
Особливості навчання читанню газетних статей англійською мовю на різних ступенях середньої ЗОШ
Особливості нестандартних уроків з іноземної мови
Особливості памяті та уваги дітей молодшого шкільного віку
Перспективи проблемного навчання (початкові класи)
Психолінгвістичні основи вивчення дієслова в початкових класах
Психологічні особливості інтелектуальної готовності старших дошкільників до навчання у школі
Психологічні особливості навчання діалогічної взаємодії підлітків
Психологодидактичні аспекти використання компютерних програм для формування іншомовної
Рідна мова, як засіб естетичного і морального виховання дошкільників
Роль вивчення іноземних мов у формуванні комунікативних навичок
Роль музично-театралізованої діяльності в емоційному та естетичному розвитку старших дошкільників
Структурно-діяльний аналіз організаційних форм і методів навчання в початковій школі
Умови морально-естетичного виховання старшокласників на основі різних предметів та підходів
Урок - провідна форма організації навчальної діяльності в природознавстві у початкових класах
Урок англійської мови
Урок англійської мови як засіб іншомовного спілкування
Урок футболу в школі
Формування активного англомовного словника у дітей дошкільного віку за допомогою сюжетно-рольовї гри
Формування в учнів інтересу до знань на уроках природознавства у початкових класах
Формування техніки читання в учнів початкових класів
Формування уявлень про мову і мислення в учнів початкових класів
Формування філологічної мовленнєвої культури школярів на уроках української літератури
Шляхи застосування комунікативно-ситуативного підходу
Шляхи та засоби підвищення ефективності уроку іноземної мови
 
 
Сторінтки: [ 1 ]  [ 2 ]  

Книг в категорії: 58, по 30 на сторінці